Aksara jawa sudah ada sejak zaman-zaman kerajaan dahulu. Namun kini, penggunaan aksara jawa sudah tidak digandrungi lagi, bahkan lama kelamaan akan hilang seperti hilangnya teori ‘Matahari Bergerak mengelilingi Bumi‘.

Cek aja nih:

Aksara JawaAksara Jawa

Pelengkap HurufPelengkap Huruf

Yoga Setiawan on Aksara Jawa yang Hampir Punah