Yoga Setiawan's Blog« | »

Kronologi Kisah ad-Dajjal al-Masih

Peringatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang Fitnah Dajjal

Wahai manusia! Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini –semenjak Allah menciptakan keturunan adam dan tidak ada fitnah sehingga hari kiamat tiba – yang lebih besar dari fitnah Dajjal, dan tidak seorang pun yang selamat sebelum itu melainkan ia akan dapat selamat darinya, dan sesungguhnya fitnah itu tidak dapat memberi mudharat kepada orang muslim.

Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan telah memperingatkan kaummnya tentang fitnah makhluk yang buta sebelah matanya Dajjal, dan sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian akan fitnahnya.

Saya adalah penutup para Nabi. Sedang kalian juga penutup ummat-ummat. Ia (Dajjal) pasti akan muncul di tengah-tengah kalian. Sesungguhnya kemunculannya adalah benar. Adapaun mengenai kemunculannya sudah dekat, maka (bisa dikatakan) segala sesuatu yang akan tiba adalah dekat. Ia muncul karena ada sesuatu yang membuay dia marah dan ia tidak akan muncul sehingga harta warisan tidak dibagikan dan orang tidak merasa gembira dengan harta rampasan perang.

Jika ia muncul sedang aku berada di tengah kalian, maka aku sebagai pembela bagi setiap muslim. Namun jika ia muncul sesudah aku meninggal, maka setiap muslim adalah pembela bagi dirinya sendiri, dan Allah adalah ‘khalifah’ (pengganti) ku atas setiap muslim (saat itu). Dan jika ia muncul sesudah aku meninggal, maka Allah akan mencukupkan orang-orang shalih (di antara kalian) sebagai pembela bagi kalian.

Ciri-ciri Dajjal

Dan sungguh ia akan muncul dari bumi belahan timur. Yang bernama ‘Khurasan’, di tengah orang-orang Yahudi Ashfahan, wajah-wajah mereka seperti wajah orang-orang Turki, dari arah Khallah yang terletak antara Syam dan Iraq, kemudian ia membuat kerusakan ke arah kanan dan membuat kerusakan ke arah kiri16. Wahai hamba-hamba Allah! Tetap teguhlah.

peta khurasan 1peta khurasan 2

Peta Khurasan

Sesungguhnya aku akan menjelaskan sifat dan ciri-ciri Dajjal dengan penjelasan yang belum pernah disampaikan oleh seorang Nabi pun sebelumku.

Di awal kemunculannya, ia berkata: “Aku Nabi, dan tidak ada Nabi sesudahku.” Kemudian ia (Dajjal) memuji dirinya dengan mengatakan: “Aku adalah Rabb kalian, dan ingat, kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian sehingga kalian mati.

Sesungguhnya ia adalah makhluk yang buta sebelah matanya, yang mata sebelah kirinya tidak nampak jelas, di atasnya ada kulit tipis selaput mata yang menebal, berwarna hijau seperti bintang mutiara yang cemerlang warnanya, sedang mata sebelah kanannya seperti buah anggur yang terapung, tidak menonjol dan tidak pula muncul ke permukaan, rambutnya kusut dan tidak rapi, perhatikanlah, ciri-cirinya tidak samar bagi kalian, maka janganlah sekali-kali kalian tidak mengenalinya, sesungguhnya Rabb kalian  tidak buta sebelah mata. Dan sekali-kali kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian sehingga mati terlebih dahulu.

Sesunggunya ia akan berjalan –jalan di muka bumi, dan sesungguhnya bumi dan langit adalah milik Allah. Ia seorang pemuda yang berambut keriting, yang aku menyerupakannya seperti Abdul ‘Uzza bin Qathan, berpostur tubuh pendek, berkaki bengkok, bermata hitam dan lebar, memiliki cacat atau hina. Ia berkulit sawo matang dan berambut keriting, dan rambutnya kusut tidak rapi.

kafirDi antara kedua matanya tertulis kata ‘Kafir’ yang dapat dibaca oleh orang-orang yang membenci perbuatannya, atau dapat dibaca oleh setiap mukmin yang mengerti baca tulis ataupun tidak.

InsyaAllah Bersambung…..

Kisah ini berasal dari hadits-hadit nabi yang shahih dan hasan, namun saya tidak menulis takhrij haditsnya untuk memudahkan memahami. Jika ingin takhrij hadits yang lengkap silahkan melihat buku ‘Kisah Dajjal dan Turunnya Nabi Isa –alaihissalam- untuk Membunuhnya’.

buku Kisah Dajjal

Posted by on